Adatkezelési tájékoztató

„e-kert.hu” online webshop oldalaihoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz

Bevezetés

Webáruházunk használata során vásárlóink személyes adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, így a legtöbb esetben az Önnel kötött leendő szerződés, majd későbbiekben (a rendelés munkatársunk általi visszaigazolása után) a létrejött szerződés teszi jogszerűvé az általunk végzett adatkezelést.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a https://e-kert.hu honlapon -a továbbiakban: Honlap- és a https://e-kert.hu webáruházon -a továbbiakban Webshop-  keresztül vásárló vagy látogató (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően a jelen tájékoztató tartalmazza a Honlapon és a Webshopon keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Felhasználók, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak, amelyek az alábbi linken keresztül érhető el: https://e-kert.hu/adatkezelesi-alapelvek/.

Az adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak magyarázatai a „10. Értelmező fogalmak (3.§)” fejezetben található

 

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosítása: 2024.01.02.

Adatkezelő megnevezése és kapcsolódó adatai

A webáruház használata során Ön személyes adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazás-ban adatkezelőként végezzük az Ön személyes adatainak a kezelését, mivel mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

 

A szolgáltató neve: GEOFF Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: Szolgáltató, vagy Adatkezelő)

A szolgáltató székhelye: 2142 Nagytarcsa, Naplás u. 12.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ertekesites@geoff.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-129158

Adószáma: 14783454-2-13

A szolgáltató telefonszáma: +36-20-3223232

 

Honlap címe: e-kert.hu

 

Tárhely szolgáltató:

Név: Hetzner Online GmbH

Székhely: 91710 Gunzenhausen, Deutschland

Elérhetőség: +49 (0)9831 505-0 info@hetzner.com

Weboldal: hetzner.com

 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét. Arra a megállapításra jutottunk, hogy az e-kert.hu esetében nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, mert az adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, a vásárlóink számára átlátható módon kezelünk. Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatokat, amiről tájékoztatjuk is az érintetteket.

Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbítjük vagy töröljük. Az adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük.

 

Webáruházunk csak 16. életévét betöltött személyektől gyűjt adatokat. Kérjük, ha Ön 16 év alatti személy, akkor ne használja webáruházunkat, vagy kizárólag akkor használja, ha szülői felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta!

Adatkezelési tevékenységeink

E-mail ügyfélszolgálat

Érdeklődők és vásárlók támogatása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Név, e-mail cím, üzenet Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges 365 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett
Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen

Vásárló tájékoztatása a rendelés állapotáról

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Név, e-mail cím Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges 8 év
Rendelések kezelése

A vásárlók által megrendelt termékek/szolgáltatások teljesítése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelező az adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés teljesítése) Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges 8 év
Vásárlói fiók létrehozása

Rendelés leadás, korábbi rendelések áttekintése, újrarendelési lehetőség biztosítása a vásárlók számára

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges A vásárló kérésére történő törlésig (megjegyzés: ha történt rendelés a fiókból, akkor a további adatkezelés hatására a vásárló adatait lehetséges, hogy a fiók törlése után is tároljuk).
Számlázás

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 8 év
Hálózati forgalom megfigyelése

Hálózatbiztonság garantálása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
IP cím és a böngésző user agent karakterlánca Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) 3 nap
Vásárlói visszajelzés kérése

Vásárlók támogatása, termékkínálat és kiszolgálás fejlesztése

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Név, e-mail cím, telefonszám Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) Az adatkezelés elleni tiltakozásig
Hírlevél, DM tevékenység

Vásárlók támogatása, reklámajánlatok küldése.

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Név, e-mail cím, telefonszám Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele. Segítségnyújtás Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

 

Adatok továbbítása és az adatfeldolgozók

A rendelések teljesítéséhez, a webáruház technikai üzemeltetéséhez és egyéb célokhoz külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Az alábbi táblázatban láthatja, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kivel végzünk esetleg közös adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

Név Tevékenység Elérhetőség
E-Szoftver Kft. Számlázó raktárkezelő szoftver 1191 Budapest, Üllői út 178.
Molnár Imre Könyvelőiroda Könyvelés/bérszámfejtés 2700 Cegléd, Bercsényi u. 18.
„PANNON XP” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Csomagszállítás – futárszolgálat 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B

Tel.: +36 20-77-333-99

László Transport Kft. Csomagszállítás – futárszolgálat 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u. 6, Tel.: 06 70 561 8467
Biohort GmbH Csomagszállítás – futárszolgálat Pürnstein 43
A-4120 Neufelden
Teremts Jövőt Kft. Google Hirdetés – Keresőoptimalizálás 1141 Budapest, Szugló u. 82.
WordPress Woocommerce webáruház rendszer Bubblestorm Management (Proprietary) Limited trading

Unit 1, Canal Edge 1, Entrance B, Tyger Waterfront, Carl Cronje Drive, Belville, 7530, Cape Town

Fizetés előre utalással Kifizetés banki tranzakcióval Előre utalás során a Felhasználó átutalja a Szolgáltatónak, a Budapest Banknál vezetett 10103874-41400800-01004006 számlára a megfelelő összeget, majd az összeg jóváírásakor a Szolgáltató feladja a vásárolt terméket a kért szállítási módon.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Budapest Bank Zrt.

Eléhetőség: 1138 Budapes, Váci út 193.

Online fizetés Kifizetés banki tranzakcióval Paylike ApS
Company registration number: 36683279
P.O. Pedersens Vej 14
Skejby
8200 Aarhus N
Denmark
Hírlevelek kezelése Hírlevelek küldése, kampányok és marketing mechanizmusok eDM-es támogatása MailerLite Inc

Székhely: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Email: info@mailerlite.com

Weboldali kapcsolattartás Online marketing szolgáltatás
Optimonk International Zrt.
Telefon: +36/70-410-4842
Email: kapcsolat@optimonk.hu
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Webáruházunk nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat harmadik országba.

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja lásd 5.fejezet.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton az 2142 Nagytarcsa, Naplás u. 12. címen,

e-mail útján a ertekesites@geoff.hu e-mail címen,

telefonon a 06 30 161 7501 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó lásd 6. fejezet.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Sütikezelés

A süti kezelésről általánosan

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Felhasználó egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát a Felhasználók számára.

 • Munkameneti/Átmeneti cookie:

ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

 1. Tárolt/Állandó cookie:

ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k ezen típusa alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

 • Analitika/Elemzés:

ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

 • Közösségi hálózatok:

lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 • Média:

ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

 • Funkcionális:

ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 • Reklám:

ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

A szolgáltatás során kezelt sütik 

 1. A szolgáltatás során háromféle sütikezelés történik: szükséges, statisztikai és margeting típusok
 2. Webáruházakra jellemző cookie-k (másnéven sütik) az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 4. Az érintettek köre: A e-kert.hu weboldalt látogató valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 6. A e-kert.hu oldal által alkalmazott sütik, az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az alábbi táblázatokban megtalálhatóak
 7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Szükséges Sütik:

Süti neve Szolgáltató Célja Időtartama Típusa Jogalapja
wordpress_test_cookie e-kert.hu Az aktuális domainhez tartozó süti-hozzájárulás állapotát tárolja. 1 év HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_cart_created e-kert.hu Beállítások betöltése az init_method részére A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTML Local Storage Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_cart_hash_# e-kert.hu Kosáradatokat tartalmaz és segíti a WooCommerce modult a Kosáradatok megváltoztatásában A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTML Local Storage Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_fragments_# e-kert.hu Belépéskor történő azonosítás és hitelesítés. A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTML Local Storage Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_cart_hash e-kert.hu Kosáradatok figyelése és rögzítése A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_items_in_cart e-kert.hu Kosáradatok figyelése és rögzítése A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wp_woocommerce_session_# e-kert.hu Kosáradatok figyelése és rögzítése 1 nap HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_recently_viewed e-kert.hu Megtekintett termékek figyelése és rögzítése Amikor a böngészési programfolyamat véget ér HTTP Cookie
PHPSESSID e-kert.hu Amikor a böngészési programfolyamat véget ér HTTP Cookie

 

Statisztikai Sütik

 Süti neve Szolgáltató Célja Időtartama Típusa Jogalapja
_ga e-kert.hu A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat. 2 év HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
_gat e-kert.hu Used by Google Analytics to throttle rA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.equest rate A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
_gid e-kert.hu A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat. A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak HTTP Cookie Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Marketing Sütik

 

Süti neve Szolgáltató Célja Időtartama Típusa Jogalapja
collect google-analytics.com A marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és érdekesek az adott felhasználó számára, ezáltal pedig értékesebbek azoknak a hirdetőknek, akik harmadik félként vannak jelen. A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak Pixel Tracker Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Biztonsági intézkedések

Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságát megőrizzük. Ennek során céljaink: 

 • adataihoz csak olyan munkatársaink és partnerek férjenek hozzá, akik erre jogosultak
 • megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését
 • hogy adatait szakszerűen őrizzük meg, elkerülve az adatvesztést
 • probléma esetén pedig képesek legyünk az adatokat visszaállítani
 • hogy egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek is, az előírásoknak megfelelően értesítést kapjanak.

Webáruházunk az informatikai technológia állásának figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében, többek között:

 • Webáruházunk biztonságos, HTTPS protokollon keresztül, titkosítva fogadja az adatokat, így nem lehetséges, hogy a célszerver közti bármelyik hálózati eszközön keresztül illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz.
 • Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
 • E-mail kiszolgálónk Transport Layer Security (TLS) segítségével titkosítja a kommunikációt.
 • A már nem szükséges személyes adatokat töröljük.

 

Webáruházunk a személyes adatokat a székhelyén található informatikai eszközein, valamint a tárhelyszolgáltatónál elhelyezett szerverein tárolja.

Értelmező fogalmak

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.