Fontos! Faanyagról és garanciáról általánosságban

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Weka / SkanHolz termékünk mellett döntött.

A szerelési hibák, illetve károsodások elkerülése érdekében a felépítés előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.

FONTOS:

A csomagolási jegyzék alapján azonnal ellenőrizze, hogy a termék hiánytalanul és  sérülésmentesen megérkezett-e.

A csomagolási jegyzéket a garanciaidő leteltéig őrizze meg. Ez a jegyzék az egyes elemek teljességének ellenőrzésére szolgál, és a vásárlási számlával együtt meg kell őrizni. Az esetleges reklamációk ennek a jegyzéknek a segítségével problémamentesen elintézhetők.

A csomagolási jegyzék egyes tételszámai nem egyeznek meg az alábbi szerelési útmutató tételszámaival.

A ház minden következő tulajdonosának adja tovább a szerelési útmutatót, a csomagolási jegyzéket, stb.

A műszaki haladás érdekében végzett továbbfejlesztések jogát fenntartjuk. Ezért az ábrákon kisebb eltérések  mutatkozhatnak.

A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket a beépítés előtt kell megkifogásolni, mivel ellenkező esetben megszűnik a garanciaigény.

2.2. Garanciális rendelkezések

Az alábbi feltételekkel – csak a fatermékeinkre (továbbiakban: Weka /SkanHolz termék), a Weka/Skanholz termék nem fából lévő egyéb alkatrészeire vagy összetevőire nem – a szállítás dátumától számított 5 évre működési garanciát biztosítunk Önnek. A garanciaidőn belül az áru hibás vagy hiányzó részeit vagy saját belátásunk szerint az egész árut térítésmentesen kicseréljük. Ez azt jelenti, hogy a szükséges kellékeket többletköltségek nélkül kapja meg tőlünk. A csere révén keletkező költségeket azonban, különösen a szállítási, a fel- és átépítési költségeket és egyéb származékos költségeket a garanciaigény nem tartalmazza. Garancia csak az eredeti csomagjegyzékkel és eredeti vásárlási bizonylattal vehető igénybe, és azt felénk határidőn belül levélben, faxon vagy e-mailen kell érvényesíteni. A gördülékeny ügyintézés előfeltétele azonban a kár pontos leírása képen és szövegben, és a termékkel kapcsolatos hiányosság megindoklása!

 

A garancia alapvetően nem érvényesíthető akkor, ha

– a weka termék alapozása nem megfelelő, akár csekély hibák esetén is,

– az összeszerelés nem a szerelési útmutató szerint történt,

– 100 km/ óra nagyobb erősségű szél, természeti katasztrófa vagy egyéb nagy erejű behatás következett be,

– a mindenkor megadott terhelési határértéket (pl. hóteher) meghaladó hatás esetén,

bármilyen átalakítást (átépítések, hozzáépítések stb.) végeztek a terméken a szerelési útmutatóban foglaltakhoz képest,

– a fa ápolását (karbantartás: favédelem, faanyag festés, átszellőzés lehetőségének megakadályozása stb.) elmulasztották vagy nem kielégítő mértékben és minőségben végezték el.

A kárral kapcsolatosan fennálló okozati összefüggés vonatkozásában garanciaigény általában nem támasztható. A fára jellemző színváltozásokra, repedésekre, vetemedésekre, zsugorodásokra, dagadásokra vagy hasonló normális, a fa mint építőanyag természetéből adódó változásokra és azok következményeire a garancia kifejezetten nem vonatkozik. Az ennél bővebb igények és következménykárok nem tartoznak a garanciális rendelkezések hatálya alá. A fától eltérő egyéb anyagokból álló alkatrészekre csak a törvényes garanciális előírások és egyéb jogszabályok vonatkoznak – ezekre a garancia nem vonatkozik.

A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket a beépítés előtt kell megkifogásolni, mivel ellenkező esetben megszűnik a garanciaigény.

3.1. Termékleírás

3.2. Általános funkciók és alkalmazási terület

A gerendaházak kizárólagosan kerti eszközök, stb. tárolására, valamint a kerti házakban szokásos, rövid idejű tartózkodásra szolgálnak. A lakóházként vagy fűtött szállásként történő használat nem megengedett.

A talaj kiválasztása

A ház alatti talajnak egyenletesnek, vízszintesnek és letermeltnek kell lennie. Amennyiben a háza lejtő vagy alápincézés közelében található, kérje helyi építési szakember tanácsát. Bizonyos körülmények között fennáll a beomlás veszélye!

A feltöltött talajt tömöríteni kell annak érdekében, hogy a ház ne süllyedjen meg, különben károk keletkezhetnek. A gyeppel átszőtt földréteget is el kell távolítani.

Helyigény

A helyigény a ház méretétől függ. Biztosítani kell, hogy a ház állandó jelleggel, körben, mindenütt megközelíthető, ellenőrizhető, szellőztethető és ápolható legyen. A szükséges helyigényt úgy kell megválasztani, hogy minden oldalon kb. 1,0-1,5 m-rel nagyobb legyen a háznál.

A balesetek megelőzése érdekében gyermekek ne tartózkodjanak a szerelés közvetlen közelében.

14 éven aluli gyermekek szereléskor nem tartózkodhatnak az építési helyszín 3 m-es körzetén belül.

Be kell tartani az érvényes munkavédelmi és balesetmegelőzési előírásokat. Kérjen tájékoztatást építési szakembertől.

A tetőre csak akkor szabad rálépni, ha teherelosztó pallók vannak rajta lefektetve.

Ha a tetőn dolgozik, elkerüli a lezuhanás veszélyét a jelenleg érvényes balesetvédelmi előírások betartásával  (pl. korlátfelhelyezés, lezuhanás elleni biztosítás).

A szükséges intézkedéseket és alkalmazási feltételeket egyeztesse egy helyi építési szakemberrel vagy az illetékes munkavédelmi hatósággal. Dolgozzon mindig segítőkkel!

Amennyiben a termékinformációk és a statikai számítások másképp nem rendelkeznek, 0,75 kN/m² nagyságú, ill. annál nagyobb hóteher, valamint 30 cm-nél magasabb hó esetén a tetőt le kell takarítani.

  1. Előkészítés / Szerelési és használati tudnivalók

4.1. Szállítás és tárolás

Ön a terméket raklapokon elhelyezve kapja.

A kicsomagolás és az ellenőrzés után az alkatrészeket az alábbiak szerint kezelje:

Védje a fát az órákon át tartó,közvetlen napfénytől, nedvességgel és talajjal való közvetlen érintkezéstől

A helytelen tárolás következményei:

– Repedések

– Elcsavarodások és boltozódások

– Korhadás (kártevők révén, stb.)

Tárolja a fát az időjárási hatásoktól védett helyen és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről!

A fa természetes anyag. A különböző elszíneződések, ágcsomók és repedések normálisnak tekintendők, és semmilyen hatásuk nincs a statikára.

Szélsőséges időjárási viszonyok hatására, különösen hosszan tartó meleg idő után száradási repedések keletkezhetnek. Ezek a száradási repedések semmiképp nem minőségi hiányosságok, hanem természetes jelenség következményei, és az időjárástól függően ezek a repedések egy minimális értéket kivéve ismét összezáródhatnak. Ezen túlmenően ezeknek a fa hosszirányában fellépő száradási repedéseknek semmilyen hatásuk nincs az anyag szilárdságára és terhelhetőségére.

4.2. Csomagolás

Ne dobja el egyszerűen a csomagolóanyagot! A papírt, kartonpapírt, hullámpapírt, valamint a csomagolás műanyag elemeit a megfelelő hulladékgyűjtő-tartályba kell rakni.

Néhány WEKA-termék esetén a raklap két padlógerendából áll, amelyekre a ház szerelésekor szükség lesz, és két távtartóból, amelyek csak csomagolóanyagként szolgálnak és hulladékként kezelendők. Ilyen esetben a termék csomagolásán egy külön figyelmeztetés található.

4.3. Favédelem

A termék fából, vagyis természetes alapanyagból készült. A fa azonban rendszeresen kielégítő védelmet igényel. A szakszerű favédelemmel kapcsolatos tudnivalókért kérjük, forduljon favédelmi szakemberhez.

A favédelmi intézkedéseket az ügyfelek saját felelősségükre végzik. Előírásszerű favédelem hiányában nem áll módunkban garanciát vállalni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az erre vonatkozó feltételeket jótállási nyilatkozatunkban.

Sok örömet kívánunk Önnek új fából készült kerti termékéhez.

4.4. Ezt a felépítés előtt kell betartania!

A szerelés előtt tájékozódjon arról, hogy a gerendaház építéséhez szükség van-e valamilyen építési hatóság engedélyére.

A ház tervezett helyszínét gondosan válassza meg, és ügyeljen különösen az ott található villany- és vízvezetékekre, illetve csatlakozásokra.

Az altalaj előkészítése

A terep egyenletessé tétele után az alapozásokat be kell mérni magasság és fekvés szempontjából.

Az alap

A szerelés előfeltétele a szakszerűen kivitelezett, vízszintes és derékszögű alap megléte.. Az alapozási tervet a szakkereskedőnél szerezheti be!

A felszálló nedvesség elkerüléséhez javasoljuk, hogy az alap és a padlógerenda közé helyezzen a csomagolófóliából, tetőfedő lemezből vagy más anyagból készült záróréteget. A tetőfedő lemezből készült záróréteghez szükséges anyagot a kiszállított csomag nem tartalmazza.

A szél okozta károk elkerülése érdekében, a ház padlógerendáit, valamint a hozzáépített részek függőleges oszlopait rögzíteni kell az alapozáshoz. Erre a célra a szakkereskedelemben kapható betonhorgony, szögvas és nagy terhelhetőségű tipli használható. A horgonyokat a kiszállított csomag nem tartalmazza.

4.5. Ezt a felépítés során kell betartania!

A gerendaház összeszereléséhez legalább 2 személyre van szükség.

Minden csavaros kapcsolatot elő kell fúrni a fa alkatrészek sérüléseinek elkerülése érdekében! Az útmutatóban a következő piktogram még egyszer figyelmezteti Önt erre:

A padlógerendák közötti tér a ház szükséges alsó szellőzését biztosítja.

Illessze össze – az eresztékkel felfelé – a falpallókat. Szükség esetén használjon gumikalapácsot, és az ereszték sérülésének elkerüléséhez helyezzen a pallóra egy szerelőfát.

Csak akkor távolítsa el az ajtószárny és az ablak műanyag üvegezésének két oldalán lévő védőfóliát, ha már az egész házat megfelelően impregnálta.

A tetőhéjazat lerakásakor ügyelni kell arra, hogy a héjalódeszkákat ne nyomja szorosan egymáshoz. A fellépő nedvesség miatt a fa későbbi dagadása elkerülhetetlen.

A házzal együtt szállított tetőlemez elsősorban ideiglenes védelemként szolgál az időjárási behatásokkal szemben. Legkésőbb 1 héten (lehetőleg minél hamarabb ! )  belül megfelelő intézkedéseket kell tenni a ház hosszú távú védelme érdekében. A kivitel módja (pl. bitumenzsindely, öntapadó tetőfólia stb.) a ház tetejének hajlásszögétől és formájától ( féltető, sátortető, lapostető vagy nyeregtető)  függ.

Kérjük, kérjen tájékoztatást építési szakembertől.

Ezen intézkedések nélkül nem zárható ki az Ön által vásárolt faáru károsodása.

 

A derékszögek ellenőrzéséhez mérje meg az átlókat, és addig korrigálja őket, amíg egyező értékeket nem kap.

A falpallók a szemközti oldalakon lévőkkel felcserélhetők. Azoknál a házaknál, ahol az ajtó nem középen van, az ajtót mind az elülső fal bal, mind pedig a jobb felébe be lehet szerelni. Az ajtó mindig jobbra nyílik!

Aszimmetrikus tető esetén az ajtónak az oromcsúcs alatt kell lennie, hogy funkcióját  teljesen el tudja látni.

Az ajtókeret felső széle és a falpalló közötti résre szükség van. Az ajtókerettel  ellentétben a falpallók idővel megereszkednek, ami ezt a rést kiegyenlítő zónaként  szükségessé teszi. Az ajtókeret és a falpallók közötti lefedett átmenetről a fedőlécek gondoskodnak, ezeket az ajtókeretre (és semmiképpen nem a falpallóra) kell erősíteni.

 

Ha eldöntötte, hogy házát bitumenzsindelyekkel fedi le, azt javasoljuk, hogy fektesse azokat közvetlenül a tetőhéjazatra.

Lerakás előtt a bitumencsíkon lévő fóliát el kell távolítani.

A teljes vízállóság érdekében az ablak- és ajtótáblákat közvetlenül a beépítés után, illetve a felületkezelést követően a teljes kerületük mentén átlátszó, nyílászáró-beépítéshez való szilikonnal kell szigetelni. A szilikon nem képezi a szállítási terjedelem részét.

Ellenkező esetben, rendkívüli esőzések esetén nedvesség juthat a belső terekbe, melynek következtében a fa elszíneződhet és károsodhat. Ilyen károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. Ezek a károk nem téríthetők meg a jótállás keretén belül, és a gyártói garancia sem terjed ki rájuk. Ebben a tekintetben kifejezetten felhívjuk a figyelmet garanciális rendelkezéseinkre.

4.6. Szerszámok

A következő szerszámokat készítse elő a szerelés megkezdése előtt:

4.7 Rövidítések

RW = hátfal

WS = falvastagság

  1. Használat és karbantartás

5.1. Favédelem

Az Ön által kiválasztott favédelemre vonatkozó feldolgozási tudnivalóknak megfelelően a favédőszer felvitelét az előírt időközönként meg kell ismételni, különben a fa károsodhat.

A ház külső felületét – különösen a fröcskölő víz által érintett területen (kb. 30 cm-ig a talaj szintjétől) –

rendszeresen meg kell tisztítani a portól és a piszoktól a megfelelő száradás biztosítása céljából.

Sikeres összeszerelést és sok örömet kívánunk az Ön által vásárolt Weka/ SkanHolz kerti termékhez.